Truyện Huyền Huyễn

Truyện có yếu tố phép thuật, kỳ ảo… được đặt trong bối cảnh siêu tưởng (tiên giới, ma giới…)
Thể loại truyện
Tình trạng
Quốc gia
Sắp xếp
 • Cô Vọng Ngôn Chi
  4 Ngày Trước
  190 4,589
 • Ta Làm Cặn Bã Ở Tu Tiên Giới
  6 Ngày Trước Hot
  5,496 93,319
 • Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện Ngoại Truyện
  1 Tháng Trước Hot
  2,976 60,659
 • Ta Ký Kết Khế Ước Với Chính Mình
  4 Ngày Trước Hot
  14,781 658,191
 • Linh Khí Khôi Phục: Từ Cá Chép Tiến Hóa Thành Thần Long
  11 Ngày Trước Hot
  8,937 340,678
 • Thần Chi Cảnh
  4 Tháng Trước Hot
  1,276 63,586
 • Ta Thật Không Muốn Học Cấm Chú
  5 Tháng Trước Hot
  1,176 27,781
 • Boss Cuối Chấp Nhận Trở Thành Người Chơi
  3 Tháng Trước Hot
  1,351 57,506
 • Học Viện Chiến Giáp
  3 Tháng Trước Hot
  1,502 66,985
 • Xi Hồn
  1 Tháng Trước Hot
  1,094 89,242
 • Ý Chí Dũng Sĩ 2
  4 Tháng Trước
  297 20,836
 • Thiên Kim Phản Diện Và Tiểu Thư Ma Vương
  6 Tháng Trước
  899 164,860
 • Bắt Đầu Chấn Kinh Nữ Đế Lão Bà, Ta Vô Địch!
  7 Tháng Trước Hot
  1,525 44,516
 • Tác Nhân Thời Gian
  9 Tháng Trước Hot
  127 8,797
 • Chiếc Lồng Chứa Quỷ
  9 Tháng Trước Hot
  287 8,098
 • Mặc Phong
  9 Tháng Trước
  95 2,958
 • Đại Lộ Vô Danh
  9 Tháng Trước
  393 13,592
 • Người Mạnh Nhất Ở Thế Giới Khác
  8 Tháng Trước Hot
  785 29,880
 • Tiên Tử Tha Mạng
  5 Tháng Trước
  1,240 66,513
 • Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình
  1 Tháng Trước Hot
  5,671 802,035
 • Toàn Cầu Dị Năng : Tôi Có Toàn Bộ Nguyên Tố
  10 Tháng Trước Hot
  3,485 371,867
 • Toàn Dân Chuyển Chức : Duy Ta Vô Chức Tán Nhân
  1 Tháng Trước Hot
  10,513 1,816,968
 • Ma Môn Đại Ngoạn Gia
  1 Năm Trước Hot
  863 39,908
 • Kiếm Đế Vi Tế
  1 Năm Trước Hot
  1,456 129,743
 • Đế Quân Thật Sự Rất Được Săn Đón
  1 Năm Trước Hot
  3,117 465,281
 • Thích Đuôi Lớn Thì Sao?
  1 Năm Trước Hot
  908 51,830
 • Tiểu Thúc Tổ Mời Xuất Sơn
  1 Năm Trước Hot
  4,187 967,493
 • Đại Sư Huynh Không Có Gì Nổi Bật
  2 Tháng Trước Hot
  8,963 1,441,438
 • Trừ Thần Nhập Hoá
  2 Năm Trước
  408 20,866
 • Nguyệt Quải Lâm
  2 Năm Trước
  101 8,951
 • Đô Dạ Hành
  2 Năm Trước
  99 9,124
 • Ta Giả Bộ Là Vô Địch Thiên Hạ
  2 Năm Trước Hot
  3,999 775,652
 • Đồ Đệ Của Ta Đều Là Nữ Ma Đầu
  5 Tháng Trước Hot
  14,152 4,464,083
 • Thủ Vệ Nhất Thần
  3 Năm Trước Hot
  1,038 140,449
 • Ta Trở Về Từ Thế Giới Tu Tiên
  3 Tháng Trước Hot
  11,021 3,619,782
 • Nghe Nói Ta Là Hợp Hoan Lão Tổ?
  3 Năm Trước
  1,146 166,501
 • Thú Thụ Bất Thân
  1 Năm Trước Hot
  1,893 835,025
 • Đại Y Lăng Nhiên
  5 Tháng Trước Hot
  4,495 1,512,343
 • Đạo Mộ
  3 Năm Trước Hot
  395 42,973
 • Tôi Bị Ép Trở Thành Vương Phi Khi Xuyên Tới Thế Giới Khác
  12 Tháng Trước Hot
  1,036 66,327
 • Nghịch Thiên Chí Tôn
  10 Tháng Trước Hot
  9,503 3,149,933
 • Trường Sinh Cửu Thiên Tuế
  3 Năm Trước Hot
  2,852 525,436